logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtevek, Viktor

Tituly:

kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 9. júna 1912, Oravský Biely Potok, okr. Tvrdošín – † 8. júna 1980, Oravský Biely Potok, okr. Tvrdošín

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po ukončení štúdia ho banskobystrický biskup Marián Blaha vysvätil 27. septembra 1936 za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Zvolenskej Slatine, v Hriňovej, Sučanoch, Hornej Ždani a vo Valči. V r. 1938 sa stal farárom v Necpaloch, o rok nato kaplánom a po roku farárom vo Valči. Za vernosť cirkvi bol v r. 1951 násilne odvlečený. Štátny súd v Bratislave ho následne odsúdil na šesť rokov odňatia slobody. Po odsedení si celého trestu sa v r. 1957 vrátil na slobodu s podlomeným zdravím a žil v rodisku, kde tajne slúžil svätú omšu. V rokoch 1968-1972 bol farárom v Žaškove. Potom žil na odpočinku v rodisku. Na miestnom cintoríne ho za účasti kňazstva a mnohých veriacich pochoval spišský kapitulný vikár Štefan Garaj.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 243;
http://www.oravskybielypotok.sk/cirkevne-dejiny.html
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 79.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1936 - - 1936 po - Števek, Viktor kaplán
Zvolenská Slatina 1936 po - 1936 po - Števek, Viktor kaplán
Hriňová 1936 po - 1937 - - Števek, Viktor kaplán
Sučany 1937 - - 1938 - - Števek, Viktor kaplán
Horná Ždaňa 1938 - - 1938 po - Števek, Viktor kaplán
Valča 1938 - - 1910 - - Števek, Viktor kaplán
Necpaly 1938 po - 1939 - - Števek, Viktor správca farnosti
Zvolen 1940 - - 1941 - - Števek, Viktor voj. duch.
Valča 1940 - - 1951 - - Števek, Viktor správca farnosti, farár 1943 farár
1951 - - 1968 - - Števek, Viktor mimo pastorácie uväznený, 1957 invalidný dôchodok, 1958 civilné zamestnanie
Žaškov 1968 - - 1972 - - Števek, Viktor správca farnosti
Oravský Biely Potok 1972 - - +1980 jún 8. Števek, Viktor dôchodok