logo
bannermaria

Ak Vás toto naše dielo zaujalo, tak Vás prosíme o pomoc a podporu.


Akým spôsobom?
1. Predovšetkým prosíme o modlitbu. Robíme to pre apoštolát a to sa bez modlitby nedá.

2. Ak máte doma nejaké staré kresťanské knihy, môžete ich zoskenovať a poslať nám súbor. My tento súbor s prefotenou knihou dáme na internet a tým sa kniha stane dostupnou pre širokú verejnosť.
Poprípade, ak máte doma viac starých kníh a ste ochotní nám ich dať do archívnej knižnice, my ich postupne budeme skenovať a uverejňovať.

3. Skenovanie a úpravu textu robia ľudia z najslabších sociálnych skupín (bezdomovci, zdravotne postihnutí, nezamestnaní). Ich prácu odmeňujeme aspoň malým finančným príspevkom. Ak ste ochotní nám prispieť finančne, tak príspievate na evanjelizáciu a zároveň pomáhate chudobným ľuďom trochu si privyrobiť.
Uvádzame číslo účtu na ktoré nám môžete prispieť. Je možné dať trvalý príkaz a prispievať mesačne aspoň malou sumou.
Od tohto roku nám môžete prispieť aj 2% z dane, tlačivo si môžete stiahnuť nižšie.

Účet je na meno: Dominikánsky knižný inštitút
Číslo účtu: 3479897756/0200 VUB, a.s.
IBAN : SK10 0200 0000 0034 7989 7756


4. Je možné nám pomôcť sponzorskou reklamou. Na našu stránku dáme banner vašej firmy a za to nám prispejete nejakou čiastou. Túto čiastku si môžete dať do nákladov. Napíšte nám a my vám pošleme návrh zmluvy.

5. Na takéto programy sa poskytujú aj štátne dotácie. Keby nám niekto pomohol získať takúto dotáciu, tak by to bol veľký príspevok pre našu činnosť. Nemáme kontakty na ľudí, čo to sprostredkúvajú. Zatiaľ toto všetko financujeme z darov fyzických osôb.

Za našich dobrodincov sa slúži mesačne svätá omša.
Ak máte nejaké otázky alebo návrhy napíšte na adresu: adm0502@gmail.com
Veríme, že s Vašou pomocou sa toto dielo ešte viac rozbehne a prinesie hojné duchovné ovocie.

V Písme Svätom je napísane: "Svoju almužnu uzavri chudobnému do srdca a vymodlí ťa za to zo všetkého zla." (Sir 29,15)

P. Humbert Ondrej Virdzek, OP