logo
bannermaria

dominik

Kresťanské knihy, knižnice a schematizmus

Vyhľadávanie v databáze kresťanských kníh

Na našej stránke ponúkame informácie o českých a slovenských knihách, ktoré niekedy vyšli. Máme zhromaždené údaje o viac ako 600 000 knihách (väčšinou české alebo slovenské, ale pár tisíc je aj inojazyčných). Keď niekto zháňa nejakú knihu, najmä odbornú, je mu zvyčajne jedno, či vyšla česky alebo slovensky, a je niekedy ťažko to zistiť. Ponúkame našu databázu ako pomoc pri vyhľadávaní. Stačí jednoducho napísať autora alebo názov alebo len časť mena a počítač vyhľadá ostatné. Databázu chceme naďalej rozširovať a dopĺňať a v spolupráci s českými a slovenskými knižnicami získať čo najviac údajov o českých a slovenských knihách, ktoré niekedy vyšli. Ponúkame možnosť vyhľadávať v databáze českých a slovenských kníh.

Kresťanské knihy na stiahnutie zdarma

Na internete sa objavuje mnoho českých a slovenských kníh, ale je škoda, že len málo ich je kresťanských a ešte menej katolíckych, lebo "synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla" (Lk 16,8). Chceme prispieť k tomu, aby sa zverejňovali aj katolícke knihy a aby krásne duchovné diela a poklady literatúry boli dostupné na internete a ľudia dobrej vôle mohli z nich čerpať posilu pre svoj duchovný život. Rozhodli sme sa, že knihy na ktoré máme autorské práva a neplánujeme ich vydať, budeme zverejňovať. Každý si ich môže stiahnuť a môže ich šíriť, ale nesmú byť využívané na komerčné účely. Tiež zverejňujeme knihy, ktorých autorské práva už zanikli. Prečítajte si vyhlásenie o autorských právach a potom si ich môžete stiahnúť v rôznych formátoch. Mnohí kňazi a veriaci obetovali mnoho pre to, aby náš národ mal dostatok duchovnej literatúry. Aby sa na to nezabudlo, ponúkame bibliografiu niektorých autorov.

Kresťanské knižnice

Chceme zverejniť zoznamy kníh v našich konventoch a aj v iných cirkevných organizáciách, resp. niektorých bratov a sestier. Ponúkame to ako pomoc pre tých, ktorí si chcú požičať nejakú knihu a nevedia, kde sa tá kniha nachádza. Zverejňujeme preto prehľad kníh niektorých našich konventov a priateľov.

Historický schematizmus slovenských farností

V historickej knižnici máme staré schematizmy slovenských diecéz, chceme tieto údaje postupne zverejňovať. Kto bude mať záujem, bude si môcť zistiť, ktorí kňazi pôsobili v jeho farnosti. Aby sme dokázali to, čo sme uviedli, založili sme "Dominikánsky knižný inštitút". Sú to všetci tí, ktorí chcú v tomto smere niečo urobiť. Člen má prístup aj k elektronickým knihám a textom, ktoré zatiaľ nechceme zverejňovať. Nech náš Pán, na príhovor Panny Márie a svätého Dominika, požehná toto naše dielo, aby sa evanjelium šírilo aj v našich časoch a aj prostredníctvom moderných prostriedkov. Neustále hľadáme pomocníkov, ktorí by dobrovoľne venovali svoj čas opravovaniu textov kníh a ich organizácii na našom serveri - ozvite sa, prosím, pátrovi Humbertovi OP na adresu: info@knihydominikani.sk.