logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31378
Meno kňaza : Števek, Viktor
Pcmeno kňaza : stevekviktor
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 94
Poradie : 8130
Citát : Števek Viktor
N. 18. 6. 1912 v Or. Bielom Potoku. O. 1936. Ako diakon vypomáhal na St. Horách a Tajove. K v Očovej, Zv. Slatine, Hriňovej, 1937 konal voj. Zákl. službu. K v Sučanoch, 1938 v H. Ždani, Valči, H. Ždani, SF v Necpaloch, 1939 znova vo Valči. 1940 SF vo Valči, 1940 voj. kurát vo Zvolene. 1941 SF, 1943 F vo Valči. 1951 incarceratus. Po návrate 29.6.1957 bol doma na invalidite. Od 1958 bol v civil. zamestnaní. 1968 odišiel do spišskej diecézy a stal sa SF v Žaškove. 1972 n. o. Z. 8. 6. 1980.

Číslo záznamu : 38735
Meno kňaza : Števek, Viktor
Pcmeno kňaza : stevekviktor
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 410
Poradie : 53870
Citát : Števek Viktor, n. 18. 6. 1912 v Or. B. Potoku, o. 27.9.1936, kapl. Zvolenská Slatina, Hriňová, 1937 kapl. Sučany, 1938 kapl. H. Ždaňa, Valča, H. Ždaňa, 1938 spr. f. Necpaly, 1939 kapl. Valča, 1940 spr. f., a f. Valča, 1951 m. p., 1968 spr. f. Žaškov, 1972 n. o. v Or. B. Potoku.