logo
bannermaria

Naše spoločenstvo


Dominikáni v Žiline sa starajú o ľudí, ktorí potrebujú pomoc ostatných z rôznych dôvodov - chorí, starí, postihnutí, ale aj bezdomovci a rôzne závislí. Zároveň, ako dominikáni chceme evanjelizovať a dvíhať aj kultúrnu úroveň Božieho ľudu. Vytvorili sme Dominikánsky knižný inštitút (DKI), ktorý zároveň pomáha tým, ktorý pomoc potrebujú a zároveň šíri elektronické knihy, ako prostriedok apoštolátu. Vytvárame tiež historický schematizmus Katolíckej cirkvi na Slovensku, aby sme pomohli veriacim poznať dejiny svojej farnosti a zároveň ukázali, koľko dobra kňazi vykonali pre náš národ.

Predstavíme vám tých, ktorí pracujú na tom pracujú:

Programátori:

Róbert Č. - pracuje ako programátor, vo svojom voľnom čase pomáha DKI, vo všetkom čo je potrebné. Ak nám dá niekto starší počítač, Róbert ho skontroluje, opraví, doplní, čo je potrebné, nainštaluje Linux a pripraví na používanie.
Juraj P. - pracuje ako programátor. Pomáha nám so softvérom, pomáha programovať našu stránku, zháňa počítače a tiež keď sa vyskytne nejaký problém, tak sa na neho môžeme, kedykoľvek obrátiť.
P. Humbert M. Ondrej Virdzek, OP. - kedysi pracoval ako programátor, teraz je kňaz, dominikán a správca DKI. Okrem obvyklej kňazskej služby programuje, zháňa peniaze, rozdeľuje prácu a organizuje celú činnosť DKI. Organizuje púte a fatimské soboty, lebo bez modlitby a Božieho požehnania by nič nefungovalo.


Zamestnanci a pomocníci chránenej dielne v Hričove:

Gabriela D. Je na čiastočnom invalidnom dôchodku kvôli astme. Rodičia a príbuzní sa o ňu nestarali, nemala kde bývať, preto žila niekoľko rokov v azylovom dome v Žiline. Naučili sme ju pracovať na počítači, skenuje a opravuje texty
Pavol H. Je na invalidnom dôchodku. Vyučený murár, nejaký čas bol v azylovom dome v Žiline. Skenuje, opravuje texty. Naučil sa nainštalovať operačný systém, nastaviť BIOS, keď je treba opraví počítač. Vo voľnom čase muruje, maľuje izby a koná údržbu domu v Hričove.
Ján T. Opravuje strojom vytvorené OCR oskenovaných časopisov. Texty upravuje do formátu XML, aby sa potom jednoduchšie načítali do databázy a potom zverejnili na stránke. Podobne upravuje životopisy kňazov.


Ďalší naši priatelia a pomocníci DKI:

Pani Beáta P. Je na dôchodku a prekladá pre nás rôzne texty z latinčiny, nemčiny a maďarčiny. Bez jej pomoci by sme ťažko mohli vytvoriť historický schematizmus. Nech jej to Pán Boh mnohonásobne odmení.
Alenka L. Pomáha dávať do databázy elektronické knihy. Máme mnoho elektronických kníh a každú treba zaradiť do databázy a prideliť jej "miesto" v počítači. To je veru veľa práce a každá pomoc je pre nás vzácna.
Peter M. Čiastočný invalidný dôchodca. Pomáha vytvoriť schematizmus Nitrianskej diecézy. Do databázy zapisuje dáta zo životopisov kňazov - v ktorej farnosti a kedy pôsobili. Potom sa to na stránke prehľadne zobrazuje.

Je ešte mnoho tých, ktorí nám pomáhajú z lásky k Bohu a blížny. Nech im to Pán Boh vynahradí.

Ak Vás toto naše dielo zaujalo, prispejte na toto dielo apoštolátu a pomoci blížnym.