logo
bannermaria

Bibliografia niektorých vydavateľstiev


Bibliografiu kňazov sme presunuli do menu SCHEMATIZMY, kde je uvedená spolu so životopisom a schematickým zobrazením pôsobenia.

Uvádzame prehľad slovenských katolíckych vydavateľstiev a knihy. ktoré vydali do roku 1990. Budeme sa snažiť tieto knihy získať a digitalizovať (zatiaľ nepresné, postupne upravujeme!).


Spolok sv. Vojtecha, publikácie do roku 1950

Spolok sv. Vojtecha, publikácie od roku 1951 do roku 1990

Dominikánska rehoľa na Slovensku

Posol - vydavateľstvo jezuitov

Krystal

Verbum

Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda