logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSelecký, František

Iné mená:

Selecký František

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 2. apríla 1869, Priechod, okr. Banská Bystrica – † 12. marca 1943, Banská Bystrica

Životopis:

Jeho otec Ján bol kolárom a notárom, matka Mária rod. Kolayová. Študoval v Banskej Bystrici, Budapešti, teologické štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici, kde bol 2. júla 1894 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Chrenovci, potom tri roky v Dubovej, v rokoch 1898 - 1901 v Detve, od r. 1902 v Prievidzi. Od 16. augusta 1902 bol farárom v Malých Kršteňanoch, pričom po smrti Jána Pojteka excurrendo spravoval aj Šimonovany od 11. júla 1918 do konca roka 1918, resp. do príchodu Vavrinca Čierneho. V rokoch 1924 - 1929 bol dekanom oslianskeho dekanátu, škôldozorcom oslianskeho dištriktu. Od septembra 1929 bol farárom vo Veľkej Slatine, teraz Zvolenská Slatina. Je pochovaný v kanonickej hrobke č. 26 v BB. Charakteristické pre neho bolo úprimné ľudomilstvo a kňazská horlivosť, oboma črtami sa prezentoval vo všetkých pôsobiskách.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chrenovec 1894 - - 1894 - - Selecký, František kaplán
Dubová 1894 - - 1897 - - Selecký, František kaplán
Detva 1898 - - 1901 - - Selecký, František kaplán
Prievidza 1901 - - 1902 - - Selecký, František kaplán
Partizánske-Šimonovany 1918 - - 1919 - - Selecký, František excurrendo z Malých Krštenian
Partizánske-Šimonovany 1920 - - 1922 - - Selecký, František excurrendo z Malých Krštenian
Zvolenská Slatina 1929 - - 1935 - - Selecký, František farár