logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPrenner, Vojtech

Iné mená:

Prenner Adalbertus

Tituly:

ThDr., školský komisár, cirkevný sudca, dištriktuálny dekan, prepošt

Životopisné dáta:

* 22. apríla 1894, Limbach, okr. Pezinok – † 1983, Nové Zámky

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 15. septembra 1918 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Pribete v okrese Komárno, od r. 1923 bol profesorom teológie v Trnave, od r. 1924 cenzorom kníh. Od r. 1929 pôsobil vo farnosti Kamenný Most v okrese Nové Zámky, najprv ako administrátor, od r. 1930 ako farár. Od r. 1933 bol prosynodálnym examinátorom a cirkevným sudcom, od r. 1936 zástupcom dekana dekanátu Parkaň čiže v Štúrove. Od r. 1938 bol správcom farnosti Nové Zámky, v r. 1939 bol menovaný za titulárneho prepošta. Bol tiež regionálnym generálnym vikárom, od r. 1944 arcibiskupským komisárom s mocou generálneho vikára, v r. 1945 ekonómom, v r. 1946 zastupujúcim administrátorom vo Svodíne v novozámockom okrese a správcom farnosti Veľké Ludince v levickom okrese, po roku farárom. Bol aj biskupským školským komisárom dekanátu Parkaň čiže Štúrovo. Od r. 1950 bol mimo pastorácie a pôsobil ako sudca III. inštancie Cirkevného súdu v Olomouci a oficiál pre Slovensko, od r. 1976 bol arcibiskupským radcom v Olomouci. Od r. 1979 žil na odpočinku v Nových Zámkoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm; https://www.myheritage.com/FP/genealogy.../bela-adalbertus-vojtech-dr-p.;
http://www.kcnz.estranky.sk/clanky/farnosti-okresu-nove-zamky/nz.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pribeta 1918 sept. 15. 1923 - - Prenner, Vojtech kaplán
Trnava 1923 - - 1929 - - Prenner, Vojtech profesor teológie od r. 1924 cenzor kníh, ref. hosp. rady
Kamenný Most 1929 - - 1938 - - Prenner, Vojtech administrátor, farár
Nové Zámky 1938 - - 1944 - - Prenner, Vojtech administrátor r. 1939 titulárny prepošt (Bíňa), regionálny generálny vikár
Trnava 1944 - - 1946 - - Prenner, Vojtech arcib. komisár s mocou gen. vikára 1945 ekonóm, prof. semin.
Svodín 1946 - - 1946 - - Prenner, Vojtech administrátor
Veľké Ludince 1946 - - 1949 - - Prenner, Vojtech administrátor
Tvrdošovce 1949 - - 1960 - - Prenner, Vojtech administrátor
1950 - - 1950 po - Prenner, Vojtech mimo pastorácie
Olomouc 1950 po - 1976 - - Prenner, Vojtech sudca III. inšt. C. súdu oficiál pre Slovensko
Olomouc 1976 - - 1979 - - Prenner, Vojtech arcibiskupský radca
Nové Zámky 1979 - - +1983 - - Prenner, Vojtech dôchodok