logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28308
Meno kňaza : Prenner, Vojtech
Pcmeno kňaza : prennervojtech
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 143
Poradie : 15520
Citát : Prenner Vojtech, ThDr., n. 22. 4. 1894 v Limbachu, o. 15. 9. 1918, kapl. Pribeta, 1923 prof. bohosl., cenzor kníh, ref. hosp. rady, 1929 spr. f. Kamenný Most, 1933 examin. prosynod., cirk. sudca, 1938 spr. f. N. Zámky, 1939 t. prepošt, región, gen. vikár, 1944 arcib. komisár s mocou gen. vikára, 1945 ekonóm, prof. semin., 1950 m. p., sudca III. inšt. C. súdu Olomouc, v. oficiál pre-Slovensko, 1976 arcib. radca Olomouc, n. o. v Nových Zámkoch.

Číslo záznamu : 64734
Meno kňaza : Prenner, Vojtech
Pcmeno kňaza : prennervojtech
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Prenner Vojtech, ThDr. nar. 22.4.1894 v Limbachu, ord. 15.9.1918; kap. Pribeta; prof. bohosl. 1923 Trnava; cenzor kníh 1924; adm. 1929 Kamenný Most; far. 1930 tamtiež; examin. prosynod. 1933; cirk.sudca; zást.dekana 1936 dekanát Parkaň; adm. 1938 N. Zámky; t.prepošt 1939; region.gen.vikár; arcib. komisár s mocou gen. vikára 1944; ekonóm 1945; zast.adm. 1946 Svodín; adm. Veľké Ludince; far. 1947; bisk.škol.komisár dekanát Parkaň; m.p. 1950; sudca III. inšt. C. súdu Olomouc; v. oficiál pre Slovensko; arcib. radca 1976 Olomouc; n.o. Nové Zámky

Číslo záznamu : 67211
Meno kňaza : Prenner, Vojtech
Pcmeno kňaza : prennervojtech
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 293
Poradie : 4510
Citát : Prenner Adalbertus, nat. 22. Apr. 1894 in Limbách; ord.
15. Sept. 1918. Coop. in Perbete; 1923 Prof. Philosophiae
et Paedagogiae in Seminario Tyrnaviensi. 1929.
parochus in Kamenné Ďarmoty, 1933 Index prosynod.
et examinátor prosynod.

Číslo záznamu : 67879
Meno kňaza : Prenner, Vojtech
Pcmeno kňaza : prennervojtech
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 361
Poradie : 4120
Citát : Prenner Adalbertus, nat. Limbách (Burgenland) 22. Apr. 1894, ord. Esztergom 15. Sept. 1918, ThDr., vic. coop. Perbete, 1923 prof. phil. et paedag. in Semin. Trnava, 1924 censor libr., 1929 vic. oec. Kamenné Ďarmoty, 1930 par. ibidem, 1933 iudex prosyn., examin. prosyn., 1936 vic. for. subst. Distr. Parkan, 1938 par. Nové Zámky, 1938 commis. ep. pro Gymn. Nové Zámky, 1939 praepos. t. B. M. V. de Bíňa, 1944 commis. aep. Stríg., 1945 commis. vic. capitul. Stríg. Nové Zámky, 1946 vic. subst. Seldín, vic. oec. Veľké Ludince, 1947 par. Veľké Ludince. commis. ep. schol, nation. Distr. Parkan.

Číslo záznamu : 69949
Meno kňaza : Prenner, Vojtech
Pcmeno kňaza : prennervojtech
Názov knihy : obež. Trnava 1960
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1200
Citát : Dr. Vojtech Prenner, č. prepošt dekan, správca, fary v Tvrdošovciach, s platnosťou od 15.XI.1960 odišiel na odpočinok /č .9876/60/