logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuračka, Jozef Pavol

Iné mená:

Juracska Josephus, Paulus. Juračka Jozef

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 6. februára 1725, Dojč, okr. Senica – † 18. decembra 1793, Banská Bystrica

Životopis:

Ako študent metafyziky na Trnavskej univerzite sa v r. 1747 stal bakalárom a v nasledujúcom roku magistrom filozofie. Teológiu ukončil v seminári sv. Vojtecha v r. 1749 po treťom ročníku. 18. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Zvolenskej čiže Slovenskej Ľupče. Odtiaľ bol 14. apríla 1752 ustanovený v Badíne, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu gróf Jozef Batthyányi, ktorý o farárovi zaznamenal, že má dobré mravy a je horlivý. 17. mája 1764 bol ustanovený v Očovej, kde sa stal dekanom dištriktu. 29. decembra 1770 bol ustanovený do Zvolena, ponechajúc si úrad vicedekana. Po zriadení Banskobystrickej diecézy sa stal kanonikom kantorom, v r. 1777 opátom P. Márie de Koppan Monostor. 1787 správca diecéznych fondov a penzijného fondu kňazov. Keď biskupský úrad vypustil tieto fondy do správy kapituly, ešte zdravý si kúpil rakvu, nad ktorou meditoval. Zomrel v stredu, v ktorý deň sa od mladosti postil za dobrú smrť. 1765 postavil v Badíne poľnú kaplnku Panny Márie. Vo Zvolene kúpil na dražbe lúku, ktorú venoval nemocnici.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1752 apr. 14. 1769 máj 17. Juračka, Jozef Pavol farár
Očová 1769 máj 17. 1771 - - Juračka, Jozef Pavol farár
Zvolen 1770 dec. 29. 1777 - - Juračka, Jozef Pavol farár