logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIzakovič, Pavol

Iné mená:

Izakovics Paulus. Izakovič Pavel.

Životopisné dáta:

* 1681, Horné Orešany, okr. Trnava – † po r. 1731

Životopis:

Pochádzal z Horných Orešian. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1699 stal bakalárom a v r. 1700 magistrom filozofie. Tri roky študoval teológiu v seminári sv. Vojtecha. 22. marca 1704 bol vysvätený za kňaza. 5. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri, 30. novembra 1706 v Horných Otrokovciach. Od r. 1708 do r. 1710 v Boleráze. Potom v Budmericiach, kde v r. 1714 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: 33 ročný, v duchovnej správe 10 rokov. Je odporúčaný za príkladný život a plodné kázne.“ V r. 1723 tam bol vykonaný súpis, v ktorom je zaznamenané: „Farár vo veku 42 rokov, v duchovnej správe je 19 rokov, katechizuje, káže, má dobrú povesť“. 6. marca 1727 sa sťažoval, že z mlyna nemal žiadny osoh. V r. 1731 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1704 aug. 5. 1706 nov. 30. Izakovič, Pavol farár
Horné Otrokovce 1706 nov. 30. 1708 - - Izakovič, Pavol farár
Boleráz 1708 - - +1711 - - Izakovič, Pavol farár
Budmerice 1711 - - 1731 - - Izakovič, Pavol farár