logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2743
Meno kňaza : Izakovič, Pavol
Pcmeno kňaza : izakovicpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 646
Poradie : 163320
Citát : Izakovics Paulus.Felsö-Diósensis. Qua saecucularis in universitate Tirnaviensi 1699. baccalaureus et 1700. magister philosophiae. Theologiae in semin. s. Adalberti per tres annos studuit. 22. Mart. 1704. ordinatus est. 5. Aug. ejusdem a. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 30. Nov. 1706. in Felsö-Attrak. Ab 1708. usque 1710. in Bélaház. Hinc in Pudmerincz, ubi 1714. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho notavit: Annorum 39. in cura animarum 10. Commendatus ab exemplari vita et fructuosis concionibus.“ Ibidem 1723. conscriptio fuit peracta, in qua: „Parochus aetatis 42. in cura 19. cathechisat, concionatur, bunae famae“ 6. Mart. 1727. conqueritur, quod e mola nullum proventum habeat. 1731. successorem nactus.
Preklad : Z Horných Orešian. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1699 stal bakalárom a v r. 1700 magistrom filozofie. Tri roky študoval teológiu v seminári sv. Vojtecha. 22. marca 1704 bol vysvätený za kňaza. 5. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri, 30. novembra 1706 v Horných Otrokovciach. Od r. 1708 do r. 1710 v Boleráze. Potom v Budmericiach, kde v r. 1714 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: 39 ročný, v duchovnej správe 10 rokov. Je odporúčaný za príkladný život a plodné kázne.“ V r. 1723 tam bol vykonaný súpis, v ktorom je zaznamenané: „Farár vo veku 42 rokov, v duchovnej správe je 19 rokov, katechizuje, káže, má dobrú povesť“. 6. marca 1727 sa sťažoval, že z mlyna nemal žiadny osoh. V r. 1731 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 29188
Meno kňaza : Izakovič, Pavol
Pcmeno kňaza : izakovicpavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 84
Poradie : 6120
Citát : Izakovič Pavel
Diosečan, vyštudoval na univerzite v Trnave 1699 bakalára, 1700 magistra filozofie. O. 1704. T. r. farár v T. Sv. Petre, 1706 v H. Otrokovciach, 1708-1710 v Bolerázi, 1714-1731 v Budmericiach. 1705 musel v T. Sv. Petre dať miesto ev. farárovi. NSP HD Sv. Peter.