logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Jozef (1742-1802)

Iné mená:

Fábry Josephus. Fábry Jozef

Životopisné dáta:

† 18. septembra 1802, Hájniky, okr. Zvolen

Životopis:

Z generálneho seminára bol vysvätený za kňaza a 3. marca 1766 poslaný za kaplána do Slovenskej Ľupče, nato 20. januára 1769 prijal ustanovenie pre Hornú Mičinú, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. V rokoch 1780-1791 pôsobil vo Zvolene, v rokoch 1791-1798 v Tŕní, od r. 1798 v Hájnikách pri Zvolene, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1769 jan. 20. 1780 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
Zvolen 1781 - - 1791 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
Tŕnie 1791 - - 1798 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
Budča 1797 - - 1797 - - Fábry, Jozef (1742-1802) miestny kaplán
Sliač 1798 - - 1802 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár