logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1704
Meno kňaza : Fábry, Jozef (1742-1802)
Pcmeno kňaza : fabryjozef1742
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 562
Poradie : 152930
Citát : Fábry Josephus.E seminario generali ordinatus et 3. Mart. 1766. pro cooperatore ad Zolio-Lipcse missus, hinc 20. Jan. 1769. accepit investiturum pro Felső-Micsinye quacum incorporatus est neo-erectae dioecesi Neo-Zoliensi.
Preklad : Z generálneho seminára bol vysvätený za kňaza a 3. marca 1766 poslaný za kaplána do Slovenskej Ľupče, nato 20. januára 1769 prijal ustanovenie pre Hornú Mičinú, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Číslo záznamu : 30734
Meno kňaza : Fábry, Jozef (1742-1802)
Pcmeno kňaza : fabryjozef1742
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 23
Poradie : 1690
Citát : Fábry Jozef
Pri zriadení diecézy bol F vo Zvolene.