logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovĎateľ, Ján

Iné mená:

Ďatel Ján

Tituly:

Mons., publicista, básnik

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1847, Liptovský Michal, okr. Ružomberok – † 6. septembra 1928, Žiar nad Hronom

Životopis:

Strednú školu vychodil v Levoči, teológiu absolvoval v Banskej Bystrici (1868-1872). Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán vo Veľkom Poli, Dobrej Nive, v rokoch 1881-1889 ako farár v Hornej Mičinej, v rokoch 1889-1897 v Janovej Lehote, od r. 1897 v Jastrabej, kde sa stal dekanom dištriktu, od r. 1907 vo Zvolenskej Slatine. V r. 1924 mu bol udelený titul pápežského komorníka. V r. 1928 odišiel do dôchodku.
Patril k národným horlivcom, bránil slovenský ľud i Cirkev; publikoval vo vtedajších náboženských a literárnych časopisoch; jeho básne inšpirované vlastenectvom a vierou vyšli v zbierke Boh a národ (Trnava 1928).

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 449; Kačka, J.: Dejiny literatúry slovenskej. Ružomberok 1921, s. 82.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1881 - - 1889 - - Ďateľ, Ján farár
Janova Lehota 1889 - - 1896 - - Ďateľ, Ján farár
Jastrabá 1897 - - 1906 - - Ďateľ, Ján farár
Zvolenská Slatina 1907 - - 1928 - - Ďateľ, Ján farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1017961Ďateľ, JánBoh a národ1928