logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27772
Meno kňaza : Ďateľ, Ján
Pcmeno kňaza : dateljan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 47
Poradie : 2780
Citát :
Ďatel Ján
N. 24.X.1847 v Lipt. Sv. Michale, o. 1872, kaplán vo V. Poli, D. Nive, 1881 farár v H. Mičinej, 1889 v J. Lehote, 1897 v Jastrabej, t. r. D, 1907 vo Zv. Slatine, 1924 páp. komorník, 1928 v. v. Z. 4.IX.1928 vo Sv. Kríži n/Hr. – Strednej vyššej postavy, až do staroby štíhly, výraznej tváre, orlieho nosa, holohlavý. Bol neobyčajne veselý a výborný spoločník. Vynikajúci Slovák, ktorý neznášal nielen maďarónčenie, ale ani počešťovanie. Svoj slovenský pôvod nielen nikdy nezaprel, ale vo svojich básňach všetko slovenské velebil. Mal básnického ducha plného lásky ku svojeti a humoru. Vydal mu SSV zbierku: „Boh a národ“ 1928. Keď bol nahnevaný, tak sa aj fara triasla. Ako dušpastier bol svedomitý, ľudu oddaný a blaho duší hľadajúci človek. Bol prístupný a prijímal mienky, aj kritiky aj od mladých ľudí. Nehneval sa, keď mu niekto kritizoval napr. kázne. Kázaval dlho dosť fádne. Na neporiadky bol prísny. Slúžil dlho a vždy poslúchol biskupa, aby zostal v službe, keď nebolo kňazov, hoci by si bol už zaslúžil odpočinok. Faru mal rozsiahlu, filiálok mnoho a veľmi vzdialených. Chodieval hodne pešky. Čerstvosť si zachoval až do vysokej staroby. Na penzii nebol ani mesiac, keď ho zastihla smrť. Hospodár nebol dobrý, všetko mu hynulo. Včelár bol dosť dobrý, ale len v košoch pestoval včely. Bol všeumelec, rozumel sa do každého remesla. Najradšej stolárčil. Spoločnosť mal rád, nechcel byť samotárom. Ľudia ho mali radi a veľmi ľutovali jeho odchod a smrť. Vychoval za kňaza A. Zarevúckeho.

Číslo záznamu : 59180
Meno kňaza : Ďateľ, Ján
Pcmeno kňaza : dateljan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 290
Poradie : 4800
Citát : ĎATEĽ, Ján (* 24.10.1847 Liptovský Michal, okr. Ružomberok - + 6.9.1928 Žiar nad Hronom) - publicista, básnik.
Strednú školu vychodil v Levoči, teológiu absolvoval v Banskej Bystrici (1888-1892). Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Dobrej Nive, Dlhom Poli, neskôr ako farár v Hornej Mičinej, Janovej Lehote, Jastrabej, od r.1907 vo Zvolenskej Slatine. Patril k národným horlivcom, bránil slovenský ľud i Cirkev; publikoval vo vtedajších náboženských a literárnych časopisoch; jeho básne inšpirované vlastenectvom a vierou vyšli v zbierke Boh a národ (Trnava 1928).
Lit.: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s.449; Kačka, J.:
Dejiny literatúry slovenskej. Ružomberok 1921, s.82.
JÚLIUS PAŠTEKA