logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBroniš František Alfonz, OFM

Tituly:

pedagóg, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 30. novembra 1917, Žikava – † 27. marca 1997, Trnava, poch. v Žikave

Životopis:

Do Rehole menších bratov vstúpil 25. augusta 1937 a prijal rehoľné meno Alfonz. Od r. 1941 študoval teológiu vo františkánskom bohosloveckom učilišti v Žiline a kňazské svätenie prijal 19. augusta 1945. Pôsobil v kláštoroch v Žiline, Bratislave a Nitre, kde bol aj kaplánom vo farnosti Nitra-Horné mesto. Neskôr pôsobil v Nitre ako katechéta a kurát nemocnice. Dňa 1. apríla 1947 sa stal kaplánom v Horných Vesteniciach. Neskôr opäť pôsobil v Žiline, kde ho v apríli 1950 zastihla Barbarská noc. Vymerali mu 24 mesiacov v táboroch nútených prác. Do tábora nastúpil 4. júla 1950, no už 27. septembra 1950 ho prepustili. V r. 1954 bol kaplánom v Kláštore pod Znievom, zakrátko v Žarnovici, v r. 1957 v Detve a v r. 1958 v Brezne. Od r. 1959 spravoval faru v Hriňovej a od r. 1960 vo Zvolenskej Slatine. V r. 1991 po páde totalitného režimu sa stal správcom františkánskeho kostola a gvardiánom kláštora v Trnave. Bol aj hudobníkom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 88.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1945 - - 1945 po - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
Bratislava 1945 po - 1945 po - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
Nitra 1945 po - 1945 po - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
Nitra (horné mesto) 1945 po - 1947 apríl 1. Broniš František Alfonz, OFM kaplán katechéta a kurát nemocnice
Horné Vestenice 1947 apríl 1. 1947 po - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Žilina 1947 po - 1950 - - Broniš František Alfonz, OFM rehoľný duchovný
1950 - - 1954 - - Broniš František Alfonz, OFM mimo pastorácie 1951 voj. zákl. sl.
Kláštor pod Znievom 1954 - - 1955 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Žarnovica 1955 - - 1957 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Detva 1957 - - 1958 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Brezno 1958 - - 1959 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Hriňová 1959 - - 1960 - - Broniš František Alfonz, OFM kaplán
Zvolenská Slatina 1961 - - 1991 - - Broniš František Alfonz, OFM správca farnosti
Trnava 1991 - - +1997 marec 27. Broniš František Alfonz, OFM rektor kostola, gvardián kláštora