logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27123
Meno kňaza : Broniš František Alfonz, OFM
Pcmeno kňaza : bronisfrantisekalfonzofm
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 960
Citát : Broniš, Alfonz František (* 30. novembra 1917 Žikava, okres Zlaté Moravce – + 27. marca 1997 Trnava) — františkán, gvardián, hudobník, trpiteľ.
Dňa 25. augusta 1937 vstúpil do Rehole menších bratov – k františkánom – a kňazské svätenie dostal 19. augusta 1945 v Žiline. Pôsobil vo františkánskych kláštoroch v Žiline, Bratislave a v Nitre, kde bol aj kaplánom (fara Horné mesto). Neskôr pôsobil v Nitre ako katechéta a kurát nemocnice. Dňa 1. apríla 1947 sa stal kaplánom v Horných Vesteniciach. Potom pôsobil zasa v Žiline, kde ho napokon v apríli 1950 zastihla smutne známa „barbarská noc“ a deportovali ho do Podolínca a potom do Mučeníkov (dnes Močenok). Odsúdili ho na 24 mesiacov nútených prác. V pracovných táboroch bol od 4 júla do 27 septembra 1950. Potom bol mimo pastorácie a v roku 1951 nastúpil na základnú vojenskú službu. Potom – v roku 1955 – bol kaplánom v Kláštore pod Znievom, od roku 1955 v Žarnovici, v roku 1957 v Detve, v roku 1958 v Brezne, v roku 1959 v Hriňovej a od roku 1960 spravoval faru vo Zvolenskej Slatine. Po páde totalitného komunistického režimu sa stal správcom františkánskeho kostola a predstaveným – gvardiánom – domu v Trnave.
V rodnej Žikave (dnes okres Zlaté Moravce) ho 3. apríla 1997 pochoval pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Dominik Toth (* 1925).
Bol aj hudobníkom.

Číslo záznamu : 31648
Meno kňaza : Broniš František Alfonz, OFM
Pcmeno kňaza : bronisfrantisekalfonzofm
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 188
Poradie : 20120
Citát : Broniš František Alfonz, OFM, n. 30. 11. 1917 v Žikave, o. 19. 8. 1945, OFM Žilina, Bratislava, Nitra, Žilina, 1950 m. p., 1951 voj. zákl. sl., 1954 kapl. Kláštor p. Zn., 1955 kapl. Žarnovica, 1957 kapl. Detva, 1958 kapl. Brezno, 1959 kapl. Hriňová, 1960 spr. f. Zv. Slatina.

Číslo záznamu : 68256
Meno kňaza : Broniš František Alfonz, OFM
Pcmeno kňaza : bronisfrantisekalfonzofm
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 217
Poradie : 450
Citát : BRONIŠ Alfonz František, OFM, dekan,
nar. : 30. 11. 1917 v Ži káve, ord. : 19. 8. 1945, adresa: 917 01 Trnava, ul. Františkánska 1.
Pôsobiská: OFM Žilina, Bratislava, Nitra, Žilina do r. 1950,
1950 duchovný v sústredení rehoľníkov, 1951 ZVS, Kláštor pod Znievom 1954 kaplán, Žarnovica 1955 kaplán, Detva 1957 kaplán, Brezno 1958 kaplán, Hriňová 1959 kaplán, Zvolenská Slatina 1960 farár, Trnava — františkánsky kostol 1991 gvardián kláštora, správca kostola