logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slovenské Pravno

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Slovenské Pravno: okres Turčianske Teplice/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
1773 Toth-Prona, Windisch-Broben, Slowenske Prawno, 1786 Tóth-Próna, Windisch-Proben, Slowenské Prawno, 1808 Tót-Próna, Windisch-Prona, Slowenské Práwno, 1863–1913 Tótpróna, 1920– Slovenské Pravno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brieštie (160), 2. Budiš (65), 3. Hadviga, k. P. M. Nep. Poč. (1931), 4. Jasenovo (145), k. sv. Mikuláša (1898), 5. Kalamenová (19), 6. Liešno (1), 7. Rudno (40), 8. Trhanová (6).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Nachodí sa protokoloch páp. desiatkov, aj Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Próna. Kanonická vizitácia r. 1561 píše, že F si drží kostol v poriadku, ale je podozrivý zo sympatii k novotárom. R. 1576 bol tu už evanjelický farár. R. 1673 bola vrátená do kat. správy. Za tököliovcov a rákoczyovcov vrátili sa ev. farári a potom zas katolícki.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Slovenské Pravno, 1332) farár
1360 sp. - - - - Pavol (Slovenské Pravno, 1332) farár
1505 sp. - - - - Blažej (Slovenské Pravno, 1505) farár
1521 sp. - - - - Juraj (Slovenské Pravno, 1521) farár
1559 sp. - - - - Martin (Kovarce, 1559) farár
1560 a 1561 - sp. - Peter (Slovenské Pravno, 1560) farár
1564 sp. - - - - Figuli, Martin farár
1673 júl 26. 1675 - - Regius, Izák František excurrendo z Nitr. Pravna
1675 apr. 8. +1675 - - Smizek, Hieronym farár
1675 - - 1680 - - spravujú protestanti
1680 jan. 27. 1684 - - Kolcsvay, Štefan farár
1684 apr. 6. 1685 - - Krsnyavi, Mikuláš farár
1685 jan. 26. 1686 sept. - Nickel, Eliáš Jozef farár
1686 sept. 9. 1688 - - Hunger, Ján Henrik farár
1688 jún 21. 1705 mar. 22. Chilko, Ján Imrich farár
1705 mar. 23. 1706 - - Kontil, Mikuláš farár
1706 - - 1710 - - spravujú protestanti
1710 mar. 1. 1711 - - Valentovics Joannes, Antonius. farár
1711 apr. 16. 1729 júl 1. Lehotkay, Franciscus farár
1729 júl 1. 1762 - - Rády, Pavol farár
1762 okt. 2. 1763 - - Váray Michael. farár
1763 júl 19. 1764 - - Zilkay Stephanus. farár
1764 - - 1765 máj 13. Trsztyánszky, Ladislav farár
1765 apr. 20. 1766 mar. 4. Bolengi, Pavol farár
1766 mar. 4. 1773 - - Schneider, Ján Jozef farár
1773 - - 1780 - - Baroš, Peter farár
1780 - - 1789 - - Osádka, Juraj farár
1789 - - 1789 - - Dobis, Baltazár farár
1789 - - 1793 - - Tholt, František farár
1793 - - 1806 - - Pisch, Ignác farár
1806 - - 1818 - - Boženec, Jozef farár
1818 - - 1821 - - Hauser, Juraj farár
1821 - - 1829 - - Prochádzka, Ján farár
1829 - - 1841 - - Listšák, Andrej farár
1841 - - 1843 - - Čillík, František farár
1843 - - 1845 - - Čillík, Jozef administrátor
1845 - - 1846 - - Fodor Michal (1815-1897) farár
1846 - - 1867 - - Petrovič, František farár
1867 - - 1872 - - Riedl, Alojz farár
1872 - - 1879 - - Mózer, Teodor farár
1879 - - 1890 - - Barinka, Karol farár
1890 - - 1890 - - Bátor, Matej administrátor
1890 - - 1914 - - Riedl, Ľudovít farár
1914 - - 1919 - - Székely, Bernard Ján, OFM farár
1919 - - 1922 - - Petruch, Jozef správca farnosti
1922 - - 1941 - - Leporis, Ignác farár
1941 - - 1946 - - Weiss, Viliam správca farnosti
1946 - - 1952 - - Záň, Jozef farár
1952 - - 1958 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti
1958 - - 1965 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
1965 - - 1968 - - Minárik, Michal správca farnosti
1968 - - 1972 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1972 - - 1977 - - Klimo, Ján (1943-2007) správca farnosti
1977 - - 1978 - - Kubiš, Ambróz správca farnosti
1978 - - 1982 - - neznámy kňaz správca farnosti
1982 - - 1990 - - Čabák, Martin správca farnosti