logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzilhácsek, Ján (1713-1748)

Iné mená:

Szilhacsek Joannes. Szilhácsek Ján

Životopisné dáta:

* 1713, Skalica – † 17. júna 1748, Báhoň, okr. Pezinok

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1729 stal bakalárom, v r. 1730 magistrom filozofie. V tom istom seminári ukončil v r. 1731 prvý ročník teológie. 23. mája 1736 bol ustanovený za farára v Bacúrove. Od 21. februára 1738 bol vo Zvolenskej Slatine. Od 16. februára 1745 v Báhoni, kde zomrel vo veku 35 rokov. Je pochovaný v krypte kostola.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 965; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bacúrov 1736 máj 23. 1738 - - Szilhácsek, Ján (1713-1748) farár
Zvolenská Slatina 1738 feb. 21. 1744 - - Szilhácsek, Ján (1713-1748) farár