logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠpačinský, Juraj

Iné mená:

Spaczinszky Georgius. Špačinský Juraj.

Životopisné dáta:

† 1793, Detva

Životopis:

Z budínskeho seminára Szechenyianum bol 11. septembra 1767 po obhajobe práce zo všeobecnej teológiu povolaný do Bratislavy za prebendáta. 27. decembra 1769 bol ustanovený za farára vo Zvolenskej Slatine, s týmto benefíciom bol začlenený do novozriadenej Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 932; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1769 dec. 29. 1789 - - Špačinský, Juraj farár
Detva 1790 - - 1793 - - Špačinský, Juraj farár