logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSitáš, Daniel, CSsR

Iné mená:

Szitás, Daniel

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 28. decembra 1910, Nitra – † 20. októbra 1978, Bzince pod Javorinou, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol 16. júna 1935 vysvätený za kňaza. V rokoch 1935-1938 bol kaplánom v Novákoch, v r. 1938 sa stal administrátorom v Cabaji-Čápore, v r. 1939 v Horných Vesteniciach a v r. 1940 vo Veľkej Lehote, dnešnej Lehote pod Vtáčnikom. V rokoch 1945-1947 bol kaplánom v Nesluši, od r. 1947 pôsobil v Starých Horách. V rokoch 1951-1966 bol mimo pastorácie. V rokoch 1966-1971 bol kaplánom v Krakovanoch pri Piešťanoch. Od r. 1971 pôsobil až smrti v Bzinciach pod Javorinou.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 169; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 157; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 355;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1935 jún 16. 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
Lehota pod Vtáčnikom 1938 - - 1940 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán miesta
Cabaj-Čápor 1938 - - 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti
Horné Vestenice 1938 - - 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti
Lehota pod Vtáčnikom 1940 - - 1945 - - Sitáš, Daniel, CSsR farár
Nesluša 1945 - - 1947 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
Staré Hory 1947 - - 1951 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
1951 - - 1966 - - Sitáš, Daniel, CSsR mimo pastorácie
Krakovany 1966 - - 1971 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
Bzince pod Javorinou 1971 okt. 1. +1978 okt. 20. Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti