logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimúth, Ľudovít

Iné mená:

Šimúth Ludovicus

Tituly:

dekan

Životopisné dáta:

28. november 1898 Sebechleby - † 30. január 1945 Tovarníky

Životopis:

Narodil sa v Sebechleboch 28.11.1898, gymnaziálne štúdia ukončil v roku 1918 v Ostrihome, kde pokračoval aj v štúdiu teológie v rokoch 1918 až 1922. Za kňaza bol vysvätený arcibiskupom kardinálom Jánom Černochom 18. júna 1922. Ako kaplán pôsobil v roku 1922 v Banskej Štiavnici, od roku 1926 v Bernolákove a v roku 1927 bol ustanovený za farára v Senohrade. V Senohrade pôsobil 13 rokov a v značnej miere tu oživil spoločenské a cirkevné dianie v obci, zapájal sa do spolkovej činnosti ako aj do politického života tej doby, známe sú najmä letné pobyty bohosloveckého a študentského dorastu na senohradskej fare. V roku 1938 sa stal zastupujúcim dekanom dištriktu Bzovík. Pre nastupujúcu chorobu odišiel v roku 1939 do farnosti Jacovce, kde bol od roku 1940 aj zastupujúcim dekanom pre dištrikt Topoľčany.
Ale Boh chcel inak, choroba sa nedala premôcť ani jeho pevnou vôľou, ktorú si zachoval aj po amputácii nohy. Pán dekan Ľudovít Šimúth zomrel dňa 30. januára 1945 po ťažkej chorobe v Továrnikoch v 47. roku svojho života

Pramene:

Katolícke noviny, roč.60,č.5-6,1945, 2. List r.k.c. Arcibiskupstvo Trnava, 3.12.2013, č.8732/13

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Štiavnica 1922 - - 1926 - - Šimúth, Ľudovít kaplán
Bernolákovo 1926 - - 1927 - - Šimúth, Ľudovít kaplán
Senohrad 1927 - - 1939 - - Šimúth, Ľudovít farár 1938 dekan
Jacovce 1939 - - 1945 - - Šimúth, Ľudovít farár