logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠidlovič, Martin

Iné mená:

Sidlovics Martinus. Šidlovič Martin. Sidlovič Martin

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 20. januára 1760, Zvolenská Slatina, okr. Zvolen

Životopis:

Pochádzal zo Svätého Kríža v Tekovskej župe, dnes Žiar nad Hronom. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1736 stal bakalárom filozofie. 9. apríla 1742 bol ustanovený za farára v Dolných Merašiciach. Nato od 22. septembra 1744 v Badíne, od 3. decembra 1748 vo Zvolenskej Slatine, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 918; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Merašice 1742 apr. 9. 1744 sept. 22. Šidlovič, Martin farár
Badín 1744 sept. 22. 1748 dec. 3. Šidlovič, Martin farár
Zvolenská Slatina 1748 dec. 3. +1760 jan. 2. Šidlovič, Martin farár