logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchwandtner Ján

Iné mená:

Schwandtner Ján. Schwantner (Schwandtner) Ján.

Životopisné dáta:

* 25. decembra 1776, Brezno – † 7. marca (augusta) 1848

Životopis:

Narodil sa v meštianskej rodine. Študoval humanistiku v Banskej Bystrici, filozofiu a teológiu v Bratislave na hrade, v r. 1801 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Vyhniach, bol miestnym kaplánom v Hornej Vsi, potom v Predajnej, Dubovej. Od r. 1805 bol farárom v Hornej Lehote, od r. 1818 v Čiernom Balogu. V r. 1824 sa zriekol fary a ostal kaplánom vo Zvolenskej Slatine, Jastrabej a Svätom Kríži. V r. 1827 sa stal farárom v Detvianskej Hute, od r. 1829 odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ves 1803 - - 1805 - - Schwandtner Ján farár
Horná Lehota 1805 - - 1818 - - Schwandtner Ján farár
Čierny Balog 1818 - - 1824 - - Schwandtner Ján farár
Zvolenská Slatina 1824 sp. - 1825 sp. - Schwandtner Ján kaplán
Jastrabá 1826 sp. - - - - Schwandtner Ján kaplán
Žiar nad Hronom 1827 sp. - - - - Schwandtner Ján kaplán
Detvianska Huta 1828 - - 1829 - - Schwandtner Ján administrátor