logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRóm, Róbert

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 29. október 1906, Žiar nad Hronom – † 12. december 1966, Kopernica, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Stredoškolské vzdelanie nadobudol pravdepodobne v Banskej Bystrici, kde študoval aj teológiu, vysvätený za kňaza (3. marca 1929). Po roku 1950 politicky prenasledovaný. Správca Charitného domu v Slovenskej Ľupči (1959). Autor článkov, najmä v náboženskej tlači. Do slovenčiny preložil Deviatnik k Božskému srdcu.

Pramene:

https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3bert_R%C3%B3m
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 74.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čierny Balog 1928 - - 1929 - - Róm, Róbert subdiakon
Kláštor pod Znievom 1929 - - 1931 - - Róm, Róbert kaplán
Kláštor pod Znievom 1931 - - 1931 po - Róm, Róbert správca farnosti 1931 rehoľa piaristov Prievidza
Beňuš 1932 - - 1932 po - Róm, Róbert kaplán
Staré Hory 1932 po - 1933 - - Róm, Róbert kaplán
Slaská 1933 - - 1935 - - Róm, Róbert farár
Nemecká 1935 - - 1942 - - Róm, Róbert farár
Horná Ždaňa 1942 - - 1945 - - Róm, Róbert farár
Ľubietová 1945 - - 1946 - - Róm, Róbert správca farnosti
Banská Bystrica 1946 - - 1947 - - Róm, Róbert
Bacúch 1947 - - 1949 - - Róm, Róbert správca farnosti
1949 - - 1958 - - Róm, Róbert mimo pastorácie 1951 vo výrobe
Žiar nad Hronom 1958 - - 1959 - - Róm, Róbert kaplán
Slovenská Ľupča 1959 - - 1961 - - Róm, Róbert duch. správca ChD
1961 - - +1966 dec. 12. Róm, Róbert zdrav. dovolenka + v Kopernici


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41692Duchovný pastier19422Róbert Róm Kázne na nedele a sviatky. I nedela pôstna. Potreba pôstu
41693Duchovný pastier19422Róbert Róm II. nedela pôstna. Bohatstvo hmotné — bohatstvo duševné
41694Duchovný pastier19422Róbert Róm III. nedela pôstna. Viera predtým — nevera teraz
41695Duchovný pastier19422Róbert Róm IV. nedela pôstna. Spoločenstvo utrpenia
41697Duchovný pastier19422Rober Róm Zvestovanie P. Márie. Spravodlivost sveta a spravodlivosť Božia
41700Duchovný pastier19422Róbert Róm Velký piatok. Nad smrťou Spasiteľa tiúchli človek i príroda.
41708Duchovný pastier19422Róbert Róm Na Velký piatok
41722Duchovný pastier19422Róbert Róm I. nedeľa po Veľkej noci.
41723Duchovný pastier19422Róbert Róm II.nedeľa po Veľkej noci.
41724Duchovný pastier19422Róbert Róm III.nedeľa po Veľkej noci.
41725Duchovný pastier19422Róbert Róm IV.nedeľa po Veľkej noci.
41726Duchovný pastier19422Róbert Róm V.nedeľa po Veľkej noci.
41727Duchovný pastier19422Róbert Róm VI.nedeľa po Veľkej noci.
41619Duchovný pastier19444Róbert Róm Katolícke kázne.
41620Duchovný pastier19444Róbert Róm Turice. /alebo aj na birmovku/.
41625Duchovný pastier19444Róbert Róm Na IV. nedeľu po Sv. Duchu.Nevyslyšané modlitby.
41682Duchovný pastier19446Róbert Róm: XIII. nedeľa po sv. Duchu.O milosrdenstve Božom.
41686Duchovný pastier19446Róbert Róm Príležitostné kázne.Na primície novokňaza.
41794Duchovný pastier19448-10Róbert Róm Nedeľa po narodení Pána Ježiša.
41814Duchovný pastier19481Róbert Róm. Ovocie utrpenia
41824Duchovný pastier19485Róbert Róm Na sviatok Božského Srdca.