logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOrosch, Ján

Tituly:

arcibiskup

Životopisné dáta:

* 28. mája 1953, Bratislava

Životopis:

Všetky štúdiá absolvoval v Bratislave. V rokoch 1970-1976 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Dňa 6. júna 1976 bol vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil dva roky v Komárne, v r. 1978 bol administrátorom v Bušinciach, v r. 1982 v Okoči, v r. 1983 v Hodruši-Hámroch, v r. 1984 vo Vyškovciach nad Ipľom. V r. 1990 sa stal farárom v Nových Zámkoch, o rok neskôr v Bratislave-Prievoze, rok nato v Bratislave-Čuňove. Od r. 1993 spravoval ako dekan farnosť Štúrovo, od 15. februára 1995 dekanát Nové Zámky, kde sa v r. 1999 stal farárom.
Pápež Ján Pavol II. ho dňa 2. apríla 2004 vymenoval za titulárneho biskupa seminského, konsekrovaný bol 2. mája 2004. Jeho biskupské motto je „Cum corde videre“ = „Hľadieť srdcom“. Dňa 13. mája 2004 sa stal generálnym vikárom Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Od 1.9.2006 bol rektorom katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Po reorganizácii cirkevnej provincie prislúcha od r. 2008 do Trnavśkej arcidiecézy. Po personálnych zmenách v diecéze bol 11. júla 2013 menovaný za trnavského arcibiskupa. Je predsedom Subkomisie pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti.

Pramene:

internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1976 jún 6. 1978 - - Orosch, Ján kaplán
Bušince 1978 - - 1982 - - Orosch, Ján správca farnosti
Okoč 1982 - - 1983 - - Orosch, Ján správca farnosti
Banská Hodruša 1983 - - 1984 - - Orosch, Ján správca farnosti
Vyškovce 1984 - - 1990 - - Orosch, Ján správca farnosti
Nové Zámky 1990 - - 1991 - - Orosch, Ján farár
Bratislava - Prievoz 1991 - - 1992 - - Orosch, Ján farár
Bratislava - Čunovo 1992 - - 1993 - - Orosch, Ján farár
Štúrovo 1993 - - 2004 - - Orosch, Ján administrátor, farár 2. apríla 2004 vymenovaný za biskupa, 2. mája vysvätený
Trnava 2004 máj 13. - - - Orosch, Ján generálny vikár
Trnava 2013 júl 11. - - - Orosch, Ján trnavský arcibiskup


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
717406Orosch, JánHľadieť srdcom. 2011