logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNágel, František (1810-1872)

Iné mená:

Nagel Franciscus

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 11. marca 1810 – † 6. júla 1872, Necpaly, okr. Martin

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1834 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Zvolenskej Slatine, Vyhniach, Čiernom Balogu, Veľkých Uherciach, Bojniciach a Banskej Bystrici. Od r. 1844 bol farárom v Necpaloch, kde sa v r . 1867 stal dištriktuálnym dekanom a kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1835 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
Vyhne 1836 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
Čierny Balog 1837 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
Veľké Uherce 1838 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
Horná Ves 1839 - - 1839 - - Nágel, František (1810-1872) administrátor
Banská Bystrica 1842 sp. - - - - Nágel, František (1810-1872) kaplán
Necpaly 1844 - - 1873 - - Nágel, František (1810-1872) farár