logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMachovič, Izidor

Iné mená:

Machovič Izidor

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 16. mája 1852, Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce – † 2. marca 1915, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1875 vysvätený za kňaza. Už ako diakon bol prebendátom, v r. 1875 aktuárom a ceremoniárom. Od r. 1878 bol vicerektorom seminára a kurátom väznice, v r. 1886 sa stal farárom v Krupine a dištriktuálnym dekanom. V r. 1893 sa stal hlavným cirkevným škôldozorcom a opátom de Dei Benedicto Nomine. V r. 1908 sa stal kanonikom banskobystrickej kapituly, v r. 1909 rektorom seminára, v r. 1912 prodirektorom Vysokej školy bohosloveckej. Bol to človek mohutného tela, vysoký vyše 200 cm, silnej konštrukcie. Mal mohutný hlas, aký sa zriedkakedy vyskytne. Takej postavy kňaz sa sotva nájde. Bol prísny človek, dobrý kňaz.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krupina 1886 - - 1909 - - Machovič, Izidor farár