logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKrčmárik Pavol

Tituly:

kňaz Nitrianskej diecézy, Mons.

Životopisné dáta:

* 2. októbra 1914, Nitra-Kýnek

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Vysokej škole bohosloveckej bol 23. júna 1940 vysvätený v Nitre za kňaza. Bol kaplánom v Rakovej, v júli 1941 v Dlhom Poli, od augusta 1941 do r. 1943 vo Valaskej Belej, v r. 1944 v Bošáci a Terchovej, od r. 1945 v Považskej Bystrici. V r. 1946 zložil prosynodálne skúšky. V rokoch 1947-1948 bol farárom v Považskej Bystrici, v rokoch 1952-1958 administrátorom v Krásne nad Kysucou, v rokoch 1958-1961 farárom v Rajci. V r. 1961 bol riaditeľom kancelárie Biskupského úradu v Nitre a zároveň správcom farnosti Nitra-Dolné mesto.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 78; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153-154;
https://sk.wikipedia.org/.../Kostol_svätého_Ondreja_(Krásno_nad_Kysuc...;
www.pamiatkynaslovensku.sk/rajec-kostol-sv-ladislava

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Raková 1940 - - 1941 - - Krčmárik Pavol kaplán
Dlhé Pole 1941 júl - 1941 aug. - Krčmárik Pavol kaplán
Valaská Belá 1941 aug. - 1944 - - Krčmárik Pavol kaplán
Terchová 1944 po - 1945 - - Krčmárik Pavol kaplán
Bošáca 1944 - - 1944 po - Krčmárik Pavol kaplán
Považská Bystrica 1945 - - 1948 - - Krčmárik Pavol kaplán
Považská Bystrica 1947 - - 1948 - - Krčmárik Pavol administrátor
Košeca 1948 - - 1950 - - Krčmárik Pavol kaplán
Adamovské Kochanovce 1950 - - 1952 - - Krčmárik Pavol správca farnosti
Krásno nad Kysucou 1952 - 1958 - - Krčmárik Pavol administrátor
Rajec 1958 - - 1961 - - Krčmárik Pavol správca farnosti 1959 okr. dekan
Nitra (dolné mesto) 1961 - - 1984 - - Krčmárik Pavol správca farnosti riad. BÚ
Nitra 1964 - - - - - Krčmárik Pavol gen.vikár 1973 páp. prelát