logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKračún, Matúš

Iné mená:

Kracsun Matthaeus. Kracson Matej. Kračún Matej.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Študoval v generálnom seminári, po skončení štúdia bol 8. júna 1691 vysvätený za kňaza. 12. mája 1696 bol ustanovený za farára vo Zvolenskej Slatine, nato 11. mája 1702 v Babinej. Od 26. novembra 1705 bol vo Valči. Neskôr sa stal kanonikom a prepoštom bratislavskej kapituly.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rajec 1672 - - 1676 - - Kračún, Matúš farár
Turčianske Teplice 1676 - - - - - Kračún, Matúš farár uvádza Zarevúcky
Zvolenská Slatina 1696 máj 12. 1702 - - Kračún, Matúš farár
Babiná 1702 máj 11. 1705 nov. 26. Kračún, Matúš farár
Valča 1705 - - - - - Kračún, Matúš miestny kaplán