logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKorec, Pavel

Iné mená:

Korecz Paulus

Životopisné dáta:

* 15. januára 1827 – † 12. septembra 1880, Žarnovica, poch. vo Zvolenskej Slatine

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1851 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Svätom Kríži čiže v Žiari nad Hronom, od r. 1853 ceremoniárom, od r. 1855 kaplánom v Nitrianskom Pravne. Od r. 1857 bol farárom v Hornej Ždani, od r. 1877 vo Zvolenskej Slatine, pričom bol aj asesorom, od r. 1880 pôsobil v Žarnovici. Zomrel nešťastnou náhodou, pochovaný je vo Zvolenskej Slatine.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1852 sp. - - - - Korec, Pavel kaplán
Horná Ždaňa 1856 - - 1877 - - Korec, Pavel farár
Zvolenská Slatina 1877 - - 1880 - - Korec, Pavel farár
Žarnovica 1880 - - 1881 - - Korec, Pavel farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44418Cyrill a Method185120Pavel Korec, Sv. Krížský kaplán. Zprávy církevní.(1)