logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvičič, Pavol František

Iné mená:

Ivisics Paulus, Franciscus. Ivichich Karol František. Ivichich Pavel

Životopisné dáta:

† 18. augusta 1746

Životopis:

8. marca 1710 bol vysvätený za kňaza. 16. mája toho roka prijal úrad v bližšie neurčenej farnosti vo Zvolenskej župe. V skutočnosti pôsobil vo Zvolenskej Slatine. Odtiaľ bol 11. októbra 1712 ustanovený vo Zvolenskom Svätom Ondreji čiže v Brusne, 29. mája 1734 v Bodiciach. Tam bol v tom roku vykonaný súpis, v ktorom sa hovorilo: „Fara postavená z dreva. Ľud zlých mravov.“ Zriekol sa farnosti a odišiel do dôchodku. Zomrel v kňazskom domove.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1710 - - 1712 - - Ivičič, Pavol František farár
Brusno 1712 okt. 10. 1734 - - Ivičič, Pavol František farár