logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHrmo, Albín

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 27. marca 1919, Lovča, okr. Žiar nad Hronom – † 8. januára 2003, Dolná Trnávka, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 6. januára 1945 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil rok v Novej Bani, rok v Detvianskej Hute, v rokoch 1947-1951 v Žarnovici, v rokoch 1951-1954 v Banskej Bystrici. V rokoch 1954-1960 pôsobil vo farnosti Sebedražie - Cígeľ v prievidzskom okrese. V rokoch 1960-1970 bol správcom farnosti Uľanka pri Banskej Bystrici. Potom pôsobil jeden rok vo farnosti Hronov, jeden rok vo Vyhniach. V rokoch 1972-1992 bol farárom v Tekovskej Breznici, pričom v rokoch 1991-1992 bol dekanom novobanského dekanátu. V r. 1992 odišiel na dôchodok.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1945 - - 1946 - - Hrmo, Albín kaplán
Detvianska Huta 1946 - - 1947 - - Hrmo, Albín kaplán
Žarnovica 1947 - - 1951 - - Hrmo, Albín kaplán
Banská Bystrica 1951 - - 1954 - - Hrmo, Albín kaplán
Sebedražie 1954 - - 1960 - - Hrmo, Albín správca farnosti
Uľanka 1960 - - 1970 - - Hrmo, Albín správca farnosti
Brusno 1969 - - 1970 - - Hrmo, Albín správca farnosti
Vyhne 1970 - - 1971 - - Hrmo, Albín správca farnosti
Hronov (ČR) 1970 - - 1971 - - Hrmo, Albín správca farnosti
Tekovská Breznica 1972 - - 1992 - - Hrmo, Albín správca farnosti 1991-1992 dekan Nová Baňa
Brehy 1983 - - 1987 - - Hrmo, Albín excurrendo z Tekovskej Breznice
Dolná Trnávka 1992 - - +2003 jan. 8. Hrmo, Albín dôchodok