logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHakel, Matej

Iné mená:

Hakkel Mathias.

Životopisné dáta:

* Detva – † 6. decembra 1766, Zvolenská Slatina, okr. Zvolen

Životopis:

Narodil sa v Detve vo Zvolenskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1751 stal bakalára, v r. 1752 magistrom filozofie. V tom istom seminári absolvoval teológiu. 16. decembra 1755 bol poslaný za kaplána vo Zvolene. 13. apríla 1756 bol ustanovený do farnosti Bacúrov s Ostrou Lúkou. Nato sa 6. februára 1760 vo Zvolenskej Slatine, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bacúrov 1756 apr. 13. 1760 jan. 26. Hakel, Matej farár
Zvolenská Slatina 1760 feb. 6. +1769 dec. 6. Hakel, Matej farár