logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFüzesséry, Alexander

Iné mená:

de Vrbnica e Trnovec

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, vicenotár, archivár, biskupský komisár

Životopisné dáta:

* 25. novembra 1825, Vrbnica – † 9. februára 1880, Nové Mesto pod Šiatrom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 8. mája 1849 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Novom Meste pod Šiatrom a v Michalovciach, v rokoch 1853-1855 bol archivárom a vicenotárom konzistória. V rokoch 1855-1867 bol farárom vo farnosti Boľ, v rokoch 1867-1872 farárom v Sárospataku. V r. 1872 bol menovaný za opáta. Od r. 1873 bol farárom v Novom Meste pod Šiatrom a biskupským komisárom gymnázia v Sátoraljaújhely. V r. 1878 bol vyslaný do kráľovskej snemovne.
Zachovali sa tri kázne v maďarčine, vytlačené v Sárospataku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 52

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sátoraljaújhely 1849 - - 1849 - - Füzesséry, Alexander kaplán
Michalovce 1849 - - 1853 - - Füzesséry, Alexander kaplán
1853 - - 1855 - - Füzesséry, Alexander archivár a vicenotár konzistória
Boľ 1855 - - 1867 - - Füzesséry, Alexander farár
Sárospatak(Maďarsko) 1867 - - 1873 - - Füzesséry, Alexander farár
Nové Mesto pod Šiatrom - Sátoraljaújhely(Maďarsko) 1873 - - 1880 - - Füzesséry, Alexander farár