logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFiala, Anton

Tituly:

kazateľ, autor piesní, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 24. januára 1762, Prievaly, okr. Senica – † 15. októbra 1834, Veľké Kostoľany, okr. Piešťany

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka-slobodníka. Teológiu vyštudoval v rokoch 1785-1790 v Generálnom seminári na Bratislavskom hrade. Bol kaplánom v Dvorníkoch, od r. 1794 v Hlohovci, kde sa v r. 1796 stal farárom. Potom pôsobil v Hrachovišti, Krajnom (1809) a od r. 1812 vo Veľkých Kostoľanoch, kde aj zomrel ako 72-ročný. Ako roduvemý Slovák bol členom Slovenského učeného tovarišstva.
Uverejňoval kázne a skladal duchovné piesne. Medzi knižnými vydaniami Tovarišstva boli aj niektoré z jeho prác. Z kázní ktoré vydal tlačou, hodno spomenúť veľkonočnú kázeň Článkomrawná Reč na Den slawného Wskrísseňá Gežisse Krista (Bratislava 1790), ktorú napísal ako bohoslovec (Bohomluwnik) piateho ročníka, i pôstnu kázeň Duchowné Rozgimáňí Umučeňá Kristowého na Čas swatého Pôstu (Trnava 1803). Ako prvá z jeho piesní vyšla mariánska Píseň pobožná putugících pred obraz Bolestneg Panny Márie Saštinskeg, potom omšové Písňe duchowné ke kázaní slowa božiho a mši swateg (Trnava 1813). Mikuláš Schneider-Trnavský vybral viacero jeho piesní do Jednotného katolíckeho spevníka. Vydávaním náboženských kníh dobre splnil svoje poslanie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 109-110; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s. 72; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hlohovec 1796 - - 1809 - - Fiala, Anton farár
Hrachovište 1809 - - 1811 - - Fiala, Anton farár
Veľké Kostoľany 1812 - - +1834 okt. 15. Fiala, Anton farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
941813Fiala, AntonPísňe duchowné ke kázaní slowa božiho a mši swateg1813