logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDermár, Ján

Iné mená:

Dermár Ján, Joannes

Životopisné dáta:

* 1772, Krupina – † 6. mája 1829

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1806 vysvätený za kňaza. Primície mal 18. septembra 1806 v zámockej kaplnke vo Zvolene. Najskôr bol kaplánom a správcom farnosti v Hájnikách, potom kaplánom v Žarnovici, Veľkom Poli, Novej Bani. V rokoch 1811-1817 bol miestnym kaplánom v Rudne, potom bol kaplánom na rozličných miestach, spolu na pätnástich miestach.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rudno nad Hronom 1811 - - 1817 - - Dermár, Ján farár
Predajná 1821 sp. - 1822 sp. - Dermár, Ján kaplán
Špania Dolina 1823 sp. - 1824 sp. - Dermár, Ján kaplán
Turčiansky Ďur 1825 sp. - - - - Dermár, Ján kaplán
Zvolenská Slatina 1826 sp. - - - - Dermár, Ján kaplán
Zvolenská Slatina 1827 sp. - 1828 sp. - Dermár, Ján kaplán
Detva 1829 sp. - - - - Dermár, Ján kaplán