logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsalóközy, Andrej

Iné mená:

Csallóközy Andreas.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Štefana, 15. apríla 1675 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku sa stal farárom v Michale na Ostrove, kde zostal až do r. 1678. V r. 1679 prijal farnosť Kostolná pri Dunaji, potom bol 22. júna 1680 ustanovený do Ladíc, 14. marca 1687 do Divína v Novohradskej župe. 27. marca 1691 prijal Zvolenskú Slatinu, potom 9. júna 1693 prešiel do Čerman, kde pôsobil až do r. 1696.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Michal na Ostrove 1675 apr. - 1678 - - Csalóközy, Andrej farár
Kostolná pri Dunaji 1679 - - 1680 - - Csalóközy, Andrej farár
Ladice 1680 jún 22. 1687 mar. 14 Csalóközy, Andrej farár
Divín 1686 - - 1691 - - Csalóközy, Andrej farár
Zvolenská Slatina 1691 mar. 27. 1693 - - Csalóközy, Andrej farár
Čermany 1693 jún 9. 1696 - - Csalóközy, Andrej farár