logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCicholes, František

Tituly:

trpiteľ za vieru, košický sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 23. marca 1910, Barca, dnes mestská časť Košíc – † 23. septembra 2005, Haniska, okr. Košice

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie ho 14. júna 1942 vysvätil biskup Štefan Madarász v košickom Dóme sv. Alžbety za kňaza. Bol kaplánom v Tokaji, v rokoch 1943-1945 katechétom v Ricse, od r. 1945 profesorom náboženstva na gymnáziu a učiteľskej akadémii v Košiciach, pričom pôsobil aj ako náhradný obhajca manželského zväzku. V rokoch 1950-1951 bol dómskym kaplánom v Košiciach. Od 1. decembra 1951 bol uväznený a pracoval v tzv. pomocných technických práporoch. V júni 1954 bol dva týždne farárom v Slivníku 1954. Znovu bol zatknutý a uväznený. V r. 1955 sa ocitol mimo pastorácie a žil v Košiciach. Neskôr pôsobil v rokoch 1958-1961 ako farár v Haniske, aj ako prosynodálny sudca. Od 1. augusta 1961 bol košickým vicedekanom, od r. 1966 členom Diecéznej liturgickej komisie, od r. 1972 viceoficiálom diecézneho súdu, od r. 1973 členom Slovenskej liturgickej komisie. 29. septembra 1978 bol zvolený za dekana dištriktu. Bol aj podpredsedom Diecéznej liturgickej komisie, v rokoch 1995-2000 pridaným súdnym vikárom, pričom bol v r. 1996 menovaný za kanonika-kantora. Na odpočinku žil v Haniske, kde aj zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 99; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 25.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tokaj(Maďarsko) 1942 - - 1943 - - Cicholes, František kaplán
Ricse 1943 - - 1945 - - Cicholes, František správca farnosti
Košice 1945 - - 1950 - - Cicholes, František profesornáb.
Košice 1950 - - 1951 - - Cicholes, František kaplán
1951 - - 1954 - - Cicholes, František mimo pastorácie
Slivník 1954 - - 1954 - - Cicholes, František správca farnosti len dva týždne
1954 - - 1958 - - Cicholes, František mimo pastorácie
Haniska 1958 - - 1996 - - Cicholes, František správca farnosti
1996 - - - - - Cicholes, František dôchodok