logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChmelo, Jozef

Životopisné dáta:

* 26. septembra 1921, Hliník nad Hronom – † 5. júna 2008, Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie prijal kňazskú vysviacku 15. júna 1947 v Banskej Bystrici. Ako kaplán pôsobil v Oslanoch, potom v Hronci, Handlovej, v rokoch 1951-1952 v Martin, potom v Novej Bani, vo Zvolene, v Detve a v Banskej Bystrici. Ako správca farnosti pôsobil v Bacúchu a Slovenskej Ľupči. Od roku 1993 žil na penzii v Hliníku nad Hronom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45;
internetový zdroj [https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080605018]Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1947 - - 1949 - - Chmelo, Jozef kaplán
Hronec 1949 - - 1950 - - Chmelo, Jozef kaplán
Handlová 1950 - - 1951 - - Chmelo, Jozef kaplán
Martin 1951 - - 1952 - - Chmelo, Jozef kaplán
Nová Baňa 1952 - - 1954 - - Chmelo, Jozef kaplán
Zvolen 1954 - - 1955 - - Chmelo, Jozef kaplán
Detva 1955 - - 1957 - - Chmelo, Jozef kaplán
Banská Bystrica 1957 - - 1957 - - Chmelo, Jozef kaplán
Bacúch 1957 - - 1960 - - Chmelo, Jozef správca farnosti
Slovenská Ľupča 1960 - - 1993 - - Chmelo, Jozef správca farnosti
Hliník nad Hronom 1993 - - +2008 jún 5. Chmelo, Jozef dôchodok