logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČermanský, Michal

Iné mená:

Csermanszky Michael. Čerňanský Michal.

Životopisné dáta:

† 27. februára 1710, Banská Bystrica

Životopis:

Ako novokňaz obdržal investitúru na Zv. Slatinu. Keď išiel 26. februára 1710 zaujať faru, na ceste medzi Samporom a Zolnou ho prepadli zbojníci, prestrelili a nechali ležať na ceste. Zomrel v B. Bystrici, kam ho previezli, kde o hodinu vydýchol. Pochovali ho 1. marca.

Pramene:

záznamy banskobystrickej farnosti; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1710 - - +1710 mar. 1. Čermanský, Michal farár