logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBudatínsky, Juraj

Iné mená:

Budatinszky

Tituly:

PhDr., veľprepošt, opát, kapitulný vikár

Životopisné dáta:

* 7. apríla 1780, Žilina – † 22. marca 1864, Banská Bystrica

Životopis:

Po kňazskej vysviacke v roku 1807 pôsobil ako kňaz Banskobystrickej diecézy. Najprv – od roku 1811 – bol farárom v Mošovciach, dnes v okrese Turčianske Teplice, a od roku 1812 vo Veľkej Slatine, dnes Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. V roku 1814 sa stal sídelným kanonikom a neskôr aj veľprepoštom. V r. 1821 bol zo zdravotných dôvodov uvoľnený z profesúry. Za opáta Blahoslavenej Panny Márie z Babolchy ho vymenovali v roku 1823. V rokoch 1843 až 1845, po smrti biskupa Msgr. Jozefa Belánskeho (1769-1843), a potom od roku 1851, zasa po odchode biskupa Msgr. Jozefa Rudňanského (1788-1859) z diecézy, zastával funkciu kapitulného vikára.
Podobne ako Msgr. Juraj Tvrdý, aj on veľmi podporoval Žilinskú farnosť, a to najmä v časoch núdze – po požiaroch –, ale vytvoril aj základinu na podporu chudobných študentov zo Žiliny. Podporoval aj Biskupský sirotinec v Žiline. V roku 1857 ho dekorovali krížom Radu sv. Leopolda.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1812 - - 1814 - - Budatínsky, Juraj farár