logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBojoni, Ondrej

Iné mená:

Bojoni Andreas. Bojoni Andrej.

Životopisné dáta:

* 1661 – † po r. 1705

Životopis:

Teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu, v apríli 1689 bol ustanovený za farára v Zvolenskej Slatine. Odtiaľ 27. marca 1691 prešiel do Tŕnia vo zvolenskom okrese, potom 20. apríla 1692 do Turčianskeho Svätého Petra v martinskom okrese. V r. 1693 sa stal farárom vo Veľkom Klíži v terajšom okrese Partizánske, kde v r. 1697 konal nitriansky archidiakon Imrich Pongrácz vizitáciu, v ktorej podáva správu o tom, čo očití svedkovia pod prísahou priznali, že je náchylný k zlobe a násiliu, že často pozerá na dno pohárika, pije „goralku“. 18. júna toho istého roka prešiel do Komjatnej v novozámockom okrese, v r. 1700 prijal farnosť Sása vo zvolenskom okrese. 28. apríla 1702 bol opäť ustanovený vo Zvolenskej Slatine. Zároveň od toho roka až do r. 1703 pôsobil aj v Badíne pri Banskej Bystrici. V r. 1705 prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1689 apr. - 1691 - - Bojoni, Ondrej farár
Tŕnie 1691 mar. 27. 1692 - - Bojoni, Ondrej farár
Turčiansky Peter 1692 apr. 20. 1693 - - Bojoni, Ondrej farár
Veľký Klíž 1693 - - 1698 - - Bojoni, Ondrej farár
Komjatná 1698 - - 1700 - - Bojoni, Ondrej farár
Sása 1700 apr. 27. 1701 - - Bojoni, Ondrej farár
Zvolenská Slatina 1702 apr. 28. 1705 - - Bojoni, Ondrej farár
Badín 1702 - - 1703 - - Bojoni, Ondrej farár