logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlásy, Samuel Matej

Iné mená:

Blásy Samuel

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 3. septembra 1781, Veľká Lúka, okr. Zvolen – † 26. júla 1859, Zvolenská Slatina, okr. Zvolen

Životopis:

Teológiu študoval v biskupskom seminári v Banskej Bystrici, po skončení štúdií bol v r. 1808 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom, od r. 1809 farárom vo Vígľašskej Hute. V r. 1814 sa stal farárom vo Zvolenskej Slatine, pričom bol od r. 1828 dekanom dištriktu, od r. 1832 asesorom. V r. 1835 bol vymenovaný za honorárneho kanonika, asesora súdnej tabule zvolenskej župy.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vígľašská Huta-Kalinka 1809 - - 1815 - - Blásy, Samuel Matej farár
Zvolenská Slatina 1814 - - 1860 - - Blásy, Samuel Matej farár