logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBagin Anton, ThDr.

Tituly:

cirkevný a kultúrny historik, trpiteľ za vieru, náboženský publicista, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 10. septembra 1923, Ilava – † 21. decembra 1992, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium navštevoval v Trenčíne, Trnave a v Nitre, kde r. 1942 zmaturoval. V rokoch 1942-1947 študoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave, 22.6.1947 prijal kňazskú vysviacku. V pastorácii pôsobil v Nitrianskej diecéze: v Močenku, Čadci, Rosine, Štiavniku, Turzovke a v Dubnici nad Váhom (tu v r. 1958-1967). V r. 1950 obhájil na bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte doktorskú prácu na tému Eucharistia a výchova.
V r. 1967 začal pôsobiť ako odborný asistent na bohosloveckej fakulte v Bratislave. O tri roky sa habilitoval prácou Cirkevné umenie. Za profesora cirkevných dejín ho vymenovali r. 1972. V r. 1978-1980 a 1990-1992 bol prodekanom fakulty. Od r. 1984 viedol katedru cirkevných dejín a cirkevného práva. V r. 1977 ho vymenovali za čestného kanonika sídelnej kapituly v Nitre. V r. 1983-1990 bol šéfredaktorom časopisu Duchovný pastier. V r. 1990 sa stal členom predsedníctva Matice slovenskej.

Pramene:

Životopisný portrét v jeho diele Cyrilometodská tradícia u Slovákov od J. Genzora, spolu s výberovou bibliografiou. Bratislava 1993, s. 61-66; Judák, V.: Prof. Dr. Anton Bagin - kňaz a historik, Verbum, r. 4,1993, č. 6, s. 372-373; Bystrický, V.: Kňaz a historik Anton Bagin, Historický časopis, r. 42, 1994. č. 2, s. 399-400. Kollár, P.: Kňaz, profesor, publicista..., Duchovný pastier, r. 74, 1993, č. 1, s. 3; Dian, D.: Kňaz, profesor, publicista..., Duchovný pastier, r. 74, 1993, č. 8, s. 377-378. Autobiografické údaje sa nachádzajú v príspevku Spomienky na biskupa svätého života. In: Judák, V.: Arcibiskup svätého života, Dr. Eduard Nécsey. Bratislava 1992, s. 134-136.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1947 - - 1948 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
Čadca 1948 - - 1954 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán 1950 ThDr., 1951 voj. zákl. sl
Rosina 1954 - - 1955 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
Štiavnik 1955 - - 1956 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
Turzovka 1956 - - 1958 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
Dubnica nad Váhom 1958 - - 1967 - - Bagin Anton, ThDr. kaplán
Bratislava 1967 - - +1992 dec. 21. Bagin Anton, ThDr. odb. asistent CMBF 1970-72 docent, 1972-1980 profesor, 1977 č. kanonik, 1978-1992 prodekan


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020850Bagin Anton, ThDr.Eucharistia a výchova1950
402472Bagin Anton, ThDr.Dubnica nad Váhom1967
479514Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny II.1969
479007Bagin Anton, ThDr.Cirkevné umenie1969
402476Bagin Anton, ThDr.Patrológia1969
1063484Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny I.1969
501312Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny III1969
874698Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny :1969
740087Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. II. časť1969
501314Bagin Anton, ThDr.Úvod do staroslovienčiny1970
41052Bagin Anton, ThDr.Dedičstvo otcov1970
733054Bagin Anton, ThDr.Exercície pre ordinandov1970?
888573Bagin Anton, ThDr.Dedičstvo otcov1970
431740Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín.1971
479517Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1973
479516Bagin Anton, ThDr.Cirkevné umenie1974
1042212Bagin Anton, ThDr.Úvod do staroslovienčiny1977
397025Bagin Anton, ThDr.Kresťanská archeológia. Úvod do staroslovienčiny1977
479006Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1980
479515Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek1981
89102Bagin Anton, ThDr.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava1982
442789Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny1982
740603Bagin Anton, ThDr.Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava1982
426588Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Starovek1983
476011Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1984
427179Bagin Anton, ThDr.Ochrana pamiatok1984
810023Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek.1985?
88478Bagin Anton, ThDr.Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava1985
1042339Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Starovek1985
1048745Bagin Anton, ThDr.Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku1985
40695Bagin Anton, ThDr.Cyril a Metodej a Veľká Morava1985
438589Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek.1986
40870Bagin Anton, ThDr.Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-19861986
476018Bagin Anton, ThDr.Dvaja veľkí rodoľubovia1987
441316Bagin Anton, ThDr.Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava1987
501313Bagin Anton, ThDr.Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy1988
40853Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Novovek.1988
384922Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny1989
1046959Bagin Anton, ThDr.Cirkevné umenie1990
444144Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Stredovek.1990
752907Bagin Anton, ThDr.Ilava1991
15037Bagin Anton, ThDr.Svätý Vojtech1991
450920Bagin Anton, ThDr.Život Gorazda1992
849827Bagin Anton, ThDr.Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe.1992
224503Bagin Anton, ThDr.Cyrilometodská tradícia u Slovákov1993
475974Bagin Anton, ThDr.Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín1994
510285Bagin Anton, ThDr.Cirkevné dejiny. Starovek.1994

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
435498Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1977
475747Višňovský, MikulášMalý teologický lexikon1989
365737Juraj, ŽáryDóm sv. Martina v Bratislave1990
509924Žáry, JurajDer Martinsdom in Bratislava1990
343219Vragaš, ŠtefanŽivot Konštantína Cyrila a život Metoda1991

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
476348Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 19831983
476341Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 19841984
476355Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 19851985
883242Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 19861986
883243Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 19871987
883244Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 19881988
880892Bagin Anton, ThDr.Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 19891989

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41676Duchovný pastier19446Prel.: A. Lipka a A. Bagin. Duševné cvičenie.
778Smer19457-10Anton Bagin. Literárne dielo svätej Terézie Ježiškovej.
860smer19465Anton Bagin. Sviatostné účinky Eucharistie.

Preklad článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
208Smer19436Svätá Terézia Ježiškova – Prel. Anton Bagin Modlitba za obsiahnutie poníženosti
227Smer19437Svätá Terézia Ježiškova – Prel. Anton Bagin Úkon obetovania seba ako zápalnej obety milosrdnej láske dobrého Boha
257Smer19439Svätý František Salezsky -list – Prel. A. Bagin Pozerajte na svoje kríže skrz kríž Ježiša Krista
259Smer19439Svätý Ján Vianney – Prel. A. Bagin Pastieri lásky
512Smer19441Svätý Ján Vianney, prel. A. Bagin Láska
513Smer19441List Svätého Františka Salezskeho, prel. A. Bagin Premáhajte sa, kedykoľvek sa Vám naskytne k tomu príležitosť
527Smer19442Svätá Terézia Ježiškova, prel. A. Bagin Zasvätenie sa svätej Tvári
546Smer19443Svätý Ján Vianney, prel. A. Bagin Kríže
547Smer19443List Svätého Františka Salezskeho, prel. A. Bagin Množstvo starosti je príležitosťou k pestovaniu čnosti
548Smer19443Svätý Cyprián, prel. A. Bagin Kristus, ktorý mlčal v utrpení, nebude mlčať pri poslednom súde
568Smer19444List Svätého Františka Salezskeho, prel. A. Bagin Rozjímanie o Spasiteľovom utrpení je naša útecha
605Smer19448Richard Egenter, prel. A. Bagin Sloboda lásky dieťaťa
635Smer19449-10Svätý Ján Damascénsky, prel.AB. Obraz boží
636Smer19449-10Svätý Ján Damascénsky, prel.AB. Voľa najsvätejšej Trojice

Články o ňom

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1257Svätý ruženec19476-7 Primície v Ilave.