logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44496
Meno kňaza : Urban(Žilina,1463)
Pcmeno kňaza : urbanzilina1463
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 10350
Citát : Urban — kňaz Nitrianskej diecézy.
V roku 1463 bol farárom v Žiline.