logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6065
Meno kňaza : Simonyi, Pavol
Pcmeno kňaza : simonyipavol1757
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 923
Poradie : 196550
Citát : Simonyi Paulus.Natus 30. Dec. 1757. in Nagy-Surány. Theologiam cum quinto a. in semin. gener. Posoniensi 1786. absolvit. 1787. transegit in domo presbyterorum s. Josephi Tirnaviae. Cooperatorem egit Bajnae in cottu Strig. 1. Maji 1792. nominatus parochus in Kormossó. Hinc 29. Oct. 1800. in Felső-Sipék. Hinc m. Aug. 1805. factus capellanus localis in Hrussó. Ab initio m. Febr. 1806. inter deficientes. Subin cooperator in Sipék, et qua talis a m. Jan. 1809. admin. in Magyarbél. Hinc 1. Nov. e. a. admin. 9. Jan. 1810. vero parochus in Vajka, ubi usque 1832. activus erat. Tunc iterum inter deficientes. † 9. Maji 1836. in Bánkeszi.
Preklad : Simonyi Pavol. Narodil sa 30. decembra 1757 v Šuranoch. Teológiu absolvoval v bratislavskom generálnom seminári v r. 1786 po piatom ročníku. Rok 1787 prečkal v kňazskom dome sv. Jozefa v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Bajne v Ostrihomskej župe. 1. mája 1792 bol vymenovaný za farára v Krnišove. Nato 29. októbra 1800 v Šipiciach. Potom sa v auguste 1805 stal miestnym kaplánom v Hrušove. Od začiatku februára 1806 bol medzi nadpočetnými. Potom bol kaplánom v Šipiciach, a ako taký od januára 1809 spravoval Veľký Biel. Od 1. novembra t. r. bol administrátorom a od 9. januára 1810 farárom vo Vojke nad Dunajom, kde bol činný až do r. 1832. Vtedy sa znova stal nadpočetným. † 9. mája 1836 v Bánove.