logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zvolenská Slatina

Zriadenie:
Starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža
Iné mená:
Zvolenská Slatina: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1930 vyčl. o. Slatinské Lazy; 1990 pričl. o. Slatinka.
1773 Nagy-Szalattnya, 1786 Nagy-Salatnya, 1808 Nagy-Szalatna, Welká Slatina, 1863–1913 Nagyszalatna, 1920 Veľká Slatina, 1927– Zvolenská Slatina
------------------
Slatinka: 1773 Kis-Szalattnya, 1786 Kisch-Salatnya, 1808 Kis-Szalatna, Malá Slatina, 1863–1913 Kisszalatna, 1920 Malá Slatina, Slatinka, 1927–1990 Slatinka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vígľaš (1.000), 2. Zolná (100), k. sv. Matúša (13. st.), 3. Pstruša (800), 4. Hájniková (150), 5. Malý Sliač (50), Stožok (460), 7. Sampor (18), zrúc. k. sv. Michala A., 8. Sebedín (6), 9. Slatinka (36).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Počíta sa s tým, že bola hradnou farou vígľašského zámku. Uvádza ju pápežský decimačný protokol aj Pazmáňov katalóg. V 16. st. prešla do správy ev. farára. Keď sa stal zemepán Ladislav Csáky, katolík, okolo roku 1639, zaviedol katolícku správu, ale po uzavretí zmieru s Fr. Rákoczym I. prišli do Slatiny komisári a tí ju prisúdili evanjelikom. R. 1663 bol kostol vrátený katolíkom. Za tököliovcov Za rákoczyovcov znovu bola evanjelická, ale od roku 1709 je v katolíckej držbe.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Zvolenská Slatina) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Zvolenská Slatina) kňaz
1663 apr. 4. 1673 - - Vashideghy Michael. farár
1673 sept. 13. 1674 - - Vieszky Jacobus. farár
1674 dec. 5. 1687 - - Andreas farár
1687 mar. 27. 1689 apr. - Paulini, Andrej farár
1689 apr. - 1691 - - Bojoni, Ondrej farár
1691 mar. 27. 1693 - - Csalóközy, Andrej farár
1693 máj 16. 1694 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
1694 apr. 21. 1696 - - Szekula, Pavol farár
1696 máj 12. 1702 - - Kračún, Matúš farár
1702 apr. 28. 1705 - - Bojoni, Ondrej farár
1705 - - 1710 - - spravujú protestanti
1710 - - +1710 mar. 1. Čermanský, Michal farár
1710 - - 1712 - - Ivičič, Pavol František farár
1712 máj 1. 1721 - - Jankovič, Michal (Zvolenská Slatina, 1712) farár
1721 jún 17. 1738 feb. 15. Horečný, Ján farár
1738 feb. 21. 1744 - - Szilhácsek, Ján (1713-1748) farár
1744 jan. 27. 1748 - - Zermegh Paulus. farár
1748 dec. 3. +1760 jan. 2. Šidlovič, Martin farár
1760 feb. 6. +1769 dec. 6. Hakel, Matej farár
1769 dec. 29. 1789 - - Špačinský, Juraj farár
1789 - - 1793 - - Matuláni, Ignác farár
1793 - - 1812 - - Hoffmann, Jozef farár
1812 - - 1814 - - Budatínsky, Juraj farár
1814 - - 1860 - - Blásy, Samuel Matej farár
1860 - - 1862 - - Čapek, Ján farár
1862 - - 1874 - - Štrba, Ján farár
1874 - - 1877 - - Čižmarovič, Andrej administrátor
1877 - - 1880 - - Korec, Pavel farár
1880 - - 1907 - - Csutkay, Štefan farár
1907 - - 1928 - - Ďateľ, Ján farár
1928 - - 1929 - - Kapitáň, Anzelm kaplán, administrátor
1929 - - 1935 - - Selecký, František farár
1936 - - 1940 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
1940 - - 1944 - - Veselý Ľudevít farár
1944 - - 1944 - - Kapitáň, Anzelm farár menovaný, ale nenastúpil
1944 - - 1950 - - Bárdoš, Michal administrátor
1950 - - 1956 - - Murár, Jozef správca farnosti
1956 - - 1959 - - Flimel, Štefan správca farnosti
1960 - - 1961 - - Slivka, Ján (1910-1989) administrátor
1961 - - 1991 - - Broniš František Alfonz, OFM správca farnosti
1991 júl - 2004 jún - Adam, Anton, CM farár