logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žarnovica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla
Iné mená:
Žarnovica: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1960 pričl. o. Žarnovická Huta; 1971 pričl. o. Revištské Podzámčie.
1773 Zarnocza, Zsarnocza, Scharnowitz, Žarnowicza, 1786 Zscharnocza, Žarnowicza, Scharnowitz, 1808 Zsarnócza, Zsarnovia, Žarnowice, 1863–1913 Zsarnóca, 1920– Žarnovica
-----------------------
Žarnovická Huta: 1863 Zsarnocaihutta, 1882–1888 Kohózsarnóca, 1892–1913 Zsarnócakohó, 1920–1960 Žarnovická Huta
Revištské Podzámčie: 1773 Revistye-Várallya, Schlosz-Dorff, Podzamcže, 1786 Rewischtye-Wárallya, Podzamče, 1808 Podzámcse-Revistye, Revistyevárallya, Rewissťské Podzámčí, 1863 Revistyevárallya, 1873–1913 Revistyeváralja, 1920 Podzámčie, 1927–1971 Revištské Podzámčie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolné Hámre (2.000), k. sv. Alžbety (1894), 2. Voznica (760), k. sv. Kataríny (1845), 3. Lukavica (272), k. sv. Cyrila a Metoda (1950), 4. Revišťské Podzámčie (140), k. sv. Vendelína (1895).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pozná ju Pazmáňov katalóg. Možno ju považovať za hradnú faru revišťského zámku. Hoci poznáme farárov len od 16. st., predsa hrala v minulosti poprednú úlohu. Stala sa jedným zo stredísk šíriacej sa novej viery za reformácie. Netrvalo to však dlho a postupne sa vracala katolícka viera. R. 1648 bolo ešte hodne evanjelikov, ktorí sa obrátili na zemepána Menhardta Dóczyho so žiadosťou, aby im umožnil výkon bohoslužieb. Po skončení náboženských vojen sa všetci vrátili do katolíckej cirkvi. R. 1715 oddelili sa H. Hámre a stali sa samostatnou farnosťou. R. 1788 sa oddelilo Rudno a tiež sa stalo farnosťou.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Fridrich(1332,Žarnovica) kňaz
1559 sp. - - - - Kameni, Juraj farár
1561 sp. - - - - Galgóczy, Juraj farár
1613 - - 1629 sp. - Neznámy kňaz kňaz
1646 circa - - - - Martoni, Juraj farár
1647 sp. - - - - Kopčáni, Juraj farár
1657 sp. - - - - Barcaj, Martin (17. stor.) farár
1667 sept. 17. 1672 - - Kostoláni, Adam farár
1672 dec. 12. 1674 - - Fábry, Martin farár
1674 aug. 7. 1675 - - Čermák, Mikuláš farár
1675 jan. 25. 1681 - - Istvánffy, František farár
1681 jan. 16. 1681 - - Augustini, Štefan (1640? - 1681) farár
1681 apr. 14. 1689 - - Ivák, Vavrinec farár
1689 jún - 1698 - - Petrovský, Adam farár
1698 apr. 29. +1698 - - Garday, Martin farár
1698 nov. 15. 1709 - - Stephanóczy, Imrich Ján farár
1709 apr. 28. 1710 - - Čulík, Martin farár
1710 jún 4. 1718 jún 16. Fodor, Ladislav farár
1718 júl 8. +1728 - - Hivner, Ján farár
1729 apr. 29. +1747 apr. 1. Hacko, Juraj farár
1747 máj 19. +1755 apr. 20. Cimra, Matej Martin farár
1755 jún 22. 1758 - - Prochotský, Juraj farár
1758 jún 8. +1767 apr. 1. Fail, Ján Adam farár
1767 aug. 5. 1772 dec. 20. Palič, Karol farár
1773 mar. 16. 1778 - - Pereszlényi, Jozef farár
1778 - - 1802 - - Pajerpek, Jozef farár
1802 - - 1806 - - Fodor Michal (1743-1846) farár
1807 - - 1819 - - Holéczy, Andrej administrátor
1819 - - 1829 - - Štrba, Ján farár
1829 - - 1842 - - Móczay, Jozef farár
1842 - - 1866 - - Scherer, Jozef farár
1866 - - 1867 - - Cinko, Andrej administrátor
1867 - - 1871 - - Hromada, Tomáš farár
1871 - - 1880 - - Huszóczy, Michal farár
1880 - - 1881 - - Korec, Pavel farár
1881 - - 1904 - - Rakovský, Matej farár
1904 - - 1906 - - Zamboy Vojtech administrátor
1906 - - 1933 - - Pálik, Jakub farár
1933 - - 1934 - - Kahay, Ján farár
1934 - - 1935 - - Kalmančok, Ondrej excurrendo z Hliníka
1935 - - 1945 - - Gregor, Ján farár
1946 - - 1952 - - Haspra, František správca farnosti, farár
1952 - - 1958 - - Tonkovič, Jozef správca farnosti
1958 - - 1977 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG správca farnosti
1977 - - 1992 - - Hudec, Rudolf správca farnosti 1988- 1990 konzultor Banskobystrickej diecézy 1990 fara vo Valaskej